Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimlere Verilir? 2024

Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimlere Verilir? 2023 Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın anne adaylarına yani hamilelere yönelik şartlı gebelik yardımı sayesinde annelerin rutin sağlık kontrollerine düzenli olarak gidebilmesi amaçlanıyor.

Annenin gebelik sürecini daha kolay atlatmasına yardımcı olan gebelik destekleri sayesinde bebeğin anne karnındaki sağlıklı gelişimi de desteklenir.

Yoksul ve işsiz annelerin düzenli olarak alabilecekleri doğum yardımı; Yalnızca belirli gereksinimleri karşılayan kişilere verilir.

Bu yazımızda kısaca doğum parası nasıl alınır? Doğum parasından kimler yararlanır? Kimler Şartlı Doğum Ödeneği Alabilir? vb. Bu konuda en sık sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.

Gebelik Yardımı Nedir?

gebelik yardımı başvuru formu e-devletPin
gebelik yardımı başvuru formu e-devlet

Anne adaylarının hamileliğin başlangıcından doğumun bitimine kadar alabilecekleri hamilelik ödeneği, Sağlık Bakanlığınca belirlenen günlerde koruyucu hekim kontrolünden geçen ve yaptıran annelerin alacağı ödeneği tanımlar. düzenli olarak.

hamilelik yardımı; Hamilelere en fazla 9 ay süreyle verilir. Yani anne adayları PTT hesaplarına yatırdıkları gebelik parasını 9 ay boyunca çekebiliyorlar.

Hamilelik yardımı ile annelere hamilelik sırasında kendilerini ve bebeklerini sağlık açısından kontrol ettirme fırsatı verilir.

Gebelik Yardımı Ne Kadar 2023?

Anne adayları hamilelikleri boyunca düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla aylık 58 TL alıyor.

Anne adayı; Doğum hastanede gerçekleştiyse bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL şartlı doğum yardımı alabilirsiniz.

Doğum sonrası sağlık kontrollerini ertelemeyen anneler iki kez 58 TL yani toplamda 116 TL alıyor.

Yani 2023’de doğum parası 45 TL’den 58 TL’ye çıktı diyebiliriz.

Şartlı Gebelik Parası Kimlere Verilir?

YouTube video

Şartlı Gebelik Yardımı; Muhtaç ve fakir annelere verilir.

Şartlı analık parası başvurusu için gerekli şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Anne ve eşinin düzenli ve sigortalı bir işinin olmaması
 • Anne adayı hamilelik sırasında, yani doğumdan önce şartlı doğum yardımı için başvurur.
 • Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ihtiyaç sahibi olduğuna dair onayı
 • Anne adayının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrolüne gitmesi gerekmektedir.

Hanede sigortalı çalışan varsa anne adayı gebelik parası alamamaktadır.

Aynı zamanda, ana veya eş adına hiçbir değerli taşınır veya taşınmaz tescil edilemez.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler; Başvurunuzun vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanmasından sonra gebelik parası alabilirsiniz.

Şartlı Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hamilelik parasına başvurmak isteyen anne adaylarının ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir.

Henüz vakıf olarak tescil edilmemiş kişilerin öncelikle kayıt yaptırması, i. H. bir refah başvurusu doldurun.

Vatandaşlar; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek, yoksul ailelere yönelik vakıflardan diğer tüm yardımlar için başvuruda bulunabilirler, örneğin:

Şartlı gebelik yardımı ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için ALO183 veya ALO144 sosyal dayanışma hatlarından birini arayabilirsiniz.

E-Devlet Gebelik Yardım Başvurusu

Bu sosyal yardım başvurusu, e-devlet üzerinden gebelik parası başvurusu hakkında bilgi almak için aile, çalışma ve sosyal işler müdürlüklerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen yapılır.

E-devlet gebelik yardımına başvuru yapılamadığından başvuruların nüfus cüzdanı ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılması gerekmektedir.

Gebelik Yardım Başvuru Formu

“Doğum yardımı başvurusu” olarak da bilinen gebelik yardımı başvuru formu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda doldurulmaktadır. Başvuru sırasında T.C. Resmi kimlik numaranızı belirterek başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Hamilelik parası başvuru formunu kişisel verileriniz, adres bilgileriniz ve gelir durumunuzla birlikte doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Şartlı Gebelik Yardımı Hangi Hallerde Sona Erer?

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından annelere sağlanan şartlı doğum yardımı, belirli durumlarda belirli süreli veya süresiz olarak Daire tarafından sonlandırılabilir.

Şartlı gebelik parasının sona erdiği halleri şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Hak sahibi annenin ölümü
 • Yardım alanın başka bir adrese taşınması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na haber verilmeksizin ikamet değişikliği.

Yukarıdaki iki durumdan birinin gerçekleşmesi halinde, Entegre Sosyal Yardım Bilgi Sistemi anneye doğum yardımı ödemesini otomatik olarak durdurur.

İkamet yeri değiştiren hamile kadın, ikamet değişikliğini takip eden en geç bir ay içinde Vakfa bildirimde bulunarak hamilelik yardımı almaya devam edebilir.

 • Doğum sonrası bakımın Entegre Bilgi Sistemine girilmediği durumlarda gebelik tarihinden itibaren 52 hafta geçmiştir.
 • Doğum sonrası bakımın Entegre Bilgi Sistemine girildiği durumlarda, gebeliğin başlangıcından bu yana 3 ay geçmiştir.
 • Hak sahibi annenin sosyal sigortalı olduğunun Mütevelli Heyeti tarafından müteakip tespiti
 • Uygun anne adayının muhtaçlığının ortadan kaldırılması
 • Anne adayı sağlık kontrollerine gitmez veya sağlık kontrollerini geciktirir.
 • Anne adayı 18 yaşına ulaştı
 • Evli anne adayı

Gebelik Parası Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Mütevelli Heyeti; Yardım taleplerini değerlendirdikten sonra ihtiyaç sahibi olarak sınıflandırdığı ailelere yardım ediyor.

Başvuru sahibi bu noktada anne adaylarının başvuru formundaki bilgilerini ve fon alabilmek için ibraz ettikleri belgeleri kontrol eder.

Düzenli bir işi ve SGK güvencesi olmayan kişilerden başvuru kabul etmektedir.

Bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına doğum yardımı başvurusunda bulunan anne adayları, başvurularının vakıf tarafından yakın zamanda kabul edilip edilmeyeceğini, yani doğum yardımı alınıp alınamayacağını kolayca öğrenebilirler.

Doğum yardımı alıp alamayacağını öğrenmek isteyen anne adayları e-devlet üzerinden talepte bulunabilirler.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkinden e-devlet talep işlemini tamamlayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na yapacağınız sosyal yardım başvurunuzun sonuçlarını bu bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

Şartlı Gebelik Yardımı Başvuru Formu

Şartlı gebelik yardımı başvurusunda bulunan tüm anne adaylarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Hiç sosyal yardım almamış yani ilk kez sosyal yardım başvurusunda bulunan annelerin öncelikle hanehalkı başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Hanehalkı Başvuru Kayıt Formu’nu dolduran kişiler; Şartlı gebelik parasına ek olarak, başka yardımlar için de başvurabilirsiniz.

Bu formda anneye mesleği, aylık geliri, hanehalkı geliri ve servet durumu hakkında sorular sorulmaktadır.

Bu sorular ışığında Vakıf Mütevelli Heyeti; İhtiyaç sahibi aileleri belirleyin.

Bu nedenle başvuru sahibi, formda doğru bilgileri vermeli ve yanlış bilgi vermekten kaçınmalıdır.

Yardım almak için yanlış bilgi veren, örneğin sigortalı olduğu halde sigortasız gibi davranan kişilere, durumun sonradan vakıf tarafından fark edilmesi halinde yardım kesilir.

Aynı zamanda kişiye yapılan yardım sürekli faizi ile geri alınır.

Hamilelik Yardım Başvurusu E-Devlet

Hamilelik parası maalesef e-devlet üzerinden alınamıyor. Anne adaylarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir.

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Gebelik Yardımı için Gerekli Evraklar

Doğum yardımı başvurusunda bulunanların vakıf belgeleri yoksa vakıf kaydı için gerekli bazı belgeleri vakfa getirmeleri gerekmektedir.

Hamilelik parası başvurusu için gerekli evrakları şu şekilde açıklayabiliriz:

 • TC kimlik kartının aslı ve fotokopisi
 • İkamet belgesi
 • Doğum belgesi kanıtı
 • Kira sözleşmesi
 • Anne ve diğer hane halkının işsiz olduğunu gösteren belgeler SGK’dan alınmalıdır.
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi
 • Yeni doğum yapmış anneler için bebeklerinin kimlik kartları

İstenen belgeler; Annenin özel durumuna göre de değişebilir.

Örneğin; Ölen dul annelerden ölüm belgesi istenebilir.

Gebelik Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Doğum öncesi yardım başvurusu, başvuru için ibraz edilecek belgeler veya doğum öncesi yardım başvurunuzun sonucu hakkında bilgi almak için ALO 183 veya ALO 144 yardım hattını arayabilirsiniz.

Alternatif olarak, yaşadığınız yerdeki Refah ve Dayanışma Vakfı’nı da arayabilirsiniz.

Gebelik Yardım Parası Ne Zaman Yatar?

doğum yardımı; 2 ayda bir yatırılır. Yani 2 ayda bir 90 TL ödeme anne adayının PTT hesabına yatırılacaktır.

Maaş ödeme günü anne adayının TC kimlik numarasının son hanesine bağlıdır.

0 olanlara ayın 24’ünde, 2’ye sahip olanlara ayın 25’inde, 4’e sahip olanlara ayın 26’sında, 6’ya sahip olanlara ayın 27’sinde, 8 olanlar için ayın 28’i

Gebelik Yardımı Parası Şartları Nelerdir?

gebelik-yardimi-nasil-alinir-1Pin
Gebelik Yardımı Nasıl Alınır

Daha önce de belirtildiği gibi, annenin düzenli bir işi ve düzenli bir geliri olmaması, ihtiyaç sınıfında olması, hamilelik döneminde başvuruda bulunması ve başvurusunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Aynı zamanda anne adayının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrolüne gitmesi gerekmektedir.

Anne adaylarının sağlık kontrollerinin yapılma aralıklarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İlk 14. haftaya kadar takip (tespit ve takip)
 • 18 ila 24 hafta arasında takip
 • 28 ve 32 haftalar arasında takip
 • 36-38 hafta arası takip

Yani anne adayı toplam 4 kez kontrole gelmelidir.

Belediyelerin Hamilelere Yardımı Var mı?

anne adayı; Belediyelerden doğum yardımına başvuramazsınız. Ancak ülkemizdeki topluluklar; Yeni doğum yapmış annelere mama ve bebek bezi temin etmektedir.

yeni doğmuş anneler; Başvuruları kabul edilirse Yenidoğan Paketi ile de destek alacaklar. yeni doğan bebek paketi; Bebek bezi, beşik, battaniye ve yeni doğan ihtiyaçları için giysi gibi malzemelerden oluşur.

Yeni doğan paketi ya da mama ve bebek bezi yardımı için yerel yönetimlere e-devlet üzerinden, yerel sosyal hizmetler müdürlüklerine ya da doğrudan yerel yönetime başvurabilirsiniz.

Bazı belediyeler yardımları resmi internet siteleri aracılığıyla kabul etmektedir.

Topluluk desteğine başvurmak için hemen https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklayabilirsiniz.

Bu yazımızda gebelik ücretleri ile ilgili merak edilen soruları cevaplamaya çalıştık.

Siz de doğum yardımı almayı düşünüyorsanız konu ile ilgili soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi siz değerli okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR;

 1. SÜT PARASI BAŞVURUSU VE SÜT PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 2. E-DEVLETTEN YEŞİL KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 3. VALİLİK YARDIMLARI NELERDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?
 4. EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
 5. ASAL YOKLAMA BAŞVURUSU VE SÜREÇ TAKİBİ NASIL YAPILIR?
 6. BAŞKENT KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU FORMU
Yorum yapın