Edirne Kapı Sosyal Hizmetler Yardım Başvurusu ve Sorgulama Nasıl Yapılır? 2024

Edirne Kapı Sosyal Hizmetler

Edirne Kapı Sosyal Hizmetler Yardım Başvurusu ve Sorgulama Nasıl Yapılır? 2023: İstanbul Belediyesi’ne bağlı yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok sosyal yardımda bulunan Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne giden ihtiyaç sahipleri; Burada başvuru formunu doldurabilir ve finansman için başvurabilirsiniz.

İstanbul Belediyesi sosyal yardım başvuru merkezlerinden Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; Vatandaşlara nakdi yardım, kömür ve odun yardımı, giyecek yardımı, gıda ve giyecek yardımı gibi birçok yardımda bulunuyor.

İstanbulkart isimli sosyal yardım kartı başvurusu yapmak isteyen adayların; Başvurularını Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yapabilirler.

Bu yazıda, Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne nakdi yardım başvurusunda bulunmayı düşünen İstanbul il sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için nasıl nakdi yardım başvurusunda bulunulacağı anlatılacaktır. sorusunu cevaplamaya ve konuyu merak edenlere biraz ışık tutmaya çalışacağız.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımına Nasıl Başvurulur?

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Telefon NumarasıPin
Edirne kapı Sosyal Hizmetler Telefon Numarası

Zor durumdaki vatandaşlar; Edirnekapı Sosyal Yardım başvurusu için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilirsiniz.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Eyüpsultan Mahallesi’nde bulunmaktadır. Vatandaşlar, İstanbul Beylerbeyi Caddesi üzerinde bulunan binaya giderek başvurularını doldurabilecek.

Vatandaşlar; Mali yardım için e-devlet üzerinden de başvurabilirsiniz.

Başvurularını e-devlet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamaları gerekmektedir.

Vatandaşlar; Başvuru formunda ait oldukları ilçe belediyesini işaretledikten sonra belediye sosyal yardım türleri altından “Belediye Yardımı (Nakit Yardımı)” seçeneğini seçip formu doldurarak Eyüpsultan Belediyesi’nden hibe başvurusunda bulunabilirler.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Telefon Numarası

Edirnekapı nakdi yardım başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi almak isteyen İstanbul il sınırları içinde ikamet eden yoksul vatandaşlar; 0212 449 74 00 numaralı telefondan yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlar; Eyüpsultan Belediyesi telefon numarasını arayarak da bilgi alabilirsiniz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar sosyal yardım için soru, öneri ve başvuruları varsa 444 3 000’i arayabilirler.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Para Yardımı Başvurusu Sorgulama

Edirnekapı Sosyal yardım başvuruPin
Edirnekapı Sosyal yardım başvuru

İstanbul Belediyesi’nden maddi yardım almak için Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran kişiler; Başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

Bu noktada başvuru sahiplerinin https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamaları gerekmektedir.

Vatandaşlar; Dilerlerse yukarıdaki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü telefon numarasını arayarak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığı hakkında bilgi alabilirler.

Alternatif olarak, başvuru sahipleri sosyal yardım başvurularının sonuçlarını ALO 153 İstanbul Beyaz Masa hattından öğrenebilirler.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; Vatandaşlarının nakdi yardım ve diğer sosyal yardım taleplerini ortalama bir ay içinde işleme alır.

Nakdi yardıma talebin yoğun olduğu dönemlerde başvuruların sonuçlanması 3-4 ayı bulabilmektedir.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımı Başvuru Formu

Sosyal Hizmetler binasına giden veya e-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahiplerinin başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Bu form, başvuranlara aylık kazançları, gelir ve giderleri ve mülk durumları hakkında birkaç soru sorar.

Bu sorularla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; muhtaç ve fakir vatandaşları belirlemek için.

Daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine araştırma komisyonu gönderiliyor.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, başvuru sahibinin sosyo-ekonomik yaşam koşullarına ilişkin bilgileri içerir.

Bu bilgiler değerlendirildikten sonra yararlanıcıların bir listesi hazırlanır.

Daha sonra muhtaç ve fakirlere maddi destek sağlanır.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımı Ne Kadar?

Ülkemizde ihtiyaç sahibi veya dar gelirli vatandaşlar belediyelerden bir defaya mahsus, birden fazla veya düzenli olarak nakdi yardım alabilmektedir.

Edirnekapı Sosyal Hizmet Mali Yardımı miktarı, başvuru sahibinin ihtiyacına, aylık gelirine, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına ve ailesinde başka çalışan olup olmadığına göre de değişiklik gösterebilir.

Geliri ve düzenli işi olmayan muhtaç insanlar; Öncelikle Edirnekapı Sosyal Hizmetlerinin maddi desteğinden faydalanabilirler.

Bu kapsamda yoksul veya dar gelirli kişilere 500 TL ve 1000 TL gibi nakdi yardımlar yapılabilmektedir.

Topluluk bütçesi ve mali yardım için başvuran kişi sayısı, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine sağladığı mali yardımı da belirlemektedir.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün diğer yardımlarını kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Erzak ve gıda yardımı
 • Nakdi Yardım (Para Yardımı)
 • Giyim yardımı
 • Eşya yardımı
 • Yemek ve bebek bezi yardımı
 • Tıbbi ekipman ve tıbbi ekipman desteği
 • Eğitim yardımı
 • Sağlık yardımı
 • Yaşlılara evde bakım hizmeti
 • Yeni doğanlar için paket yardımı
 • Engelliler için yardım
 • Kırtasiye yardımı
 • Okul yardımı
 • Kömür, odun vb. Isıtma yardımcısı
 • Afet mağdurlarına yardım
 • Mülteciler ve sığınmacılar için yardım
 • Şehit yakınlarına ve gazilere yardım
 • Muhtaç dul kadınlara yardım
 • Diğer yardımlar (göç yardımı vb.)

E-devlet başvuru formu, belediyenin tüm sosyal yardım yardımlarını içermektedir.

Başvuru formunda gerekli sosyal yardımı işaretleyerek, tek bir form ile aynı anda birden fazla sosyal yardıma başvurabilirsiniz!

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

YouTube video

İhtiyaç sahiplerinin başvuru yaparken yanlarında getirmeleri gereken belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İkamet belgesi
 • Muhtarlıktan alınabilen fakirlik belgesi
 • Kira sözleşmesi
 • Doğum belgesi kanıtı
 • SGK’dan gelir belgesi almak
 • İşsizlerin SGK’dan alması gereken ve işsiz olduğuna dair belge

Belgeler; Ayrıca başvuru sahiplerinin özel koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Örneğin; dul kadınların maddi destek alabilmeleri için ölen eşlerinin ölüm belgesi; Çalışmalarına engel kronik hastalığı bulunan veya engelli olan vatandaşların, hastalık veya maluliyetlerine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden “sağlık kurulu raporu” almaları zorunludur.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Para yardımı ve diğer ayni yardımlar; Ülkemizdeki tüm topluluklar tarafından fakir veya ihtiyaç sahibi kişilere verilmektedir.

Evsizler ve muhtaçlar, yani düzenli bir geliri ve işi olmayanlar; maddi destek için başvurabilir.

Geliri ve sigortalı bir meslekte eş zamanlı çalışmasına rağmen, hane başına aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3’ü veya altında olanlar, yani yoksul ve dar gelirli kişiler de maddi destek alabilir.

Mali destekten kimlerin yararlanabileceğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Düşük gelirli ve fakir
 • İhtiyaç sahibi işsiz
 • Engelli insanlar
 • Dul eşler
 • Kronik hastalar
 • Afete maruz kalanlar
 • Evsiz ve gelirsiz yaşlılar
 • Yetimler ve fakirler
 • Zavallı şehitler ve gazi yakınları
 • fakir asker aileleri

**Aylık, dul aylığı, yaşlılık aylığı vb. Kişi başına ortalama aylık geliri asgari ücretin 1/3’ü veya daha az olan haneler mali yardım alabilir.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Göç Yardımı Yapıyor!

İstanbul Belediyesi; nedenlerle İstanbul’a gelen ancak sosyal ve ekonomik nedenlerle İstanbul’da yaşayamayan vatandaşlarına “geri göç yardımı” sağlamaktadır.

Fakir ve ihtiyaç sahipleri bu yardımdan faydalanabilir.

Yardım kapsamında yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere, köylerine veya memleketlerine geri dönmeleri için maddi destek veriliyor.

Bu kişilere ulaşım yardımı da verilmektedir.

Vatandaşlar; Edirnekapı’daki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne de geri dönüş yardımı için başvurabilirsiniz.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kırtasiye Yardımı

edirnekapi-yardimi-basvurusuPin
Edirnekapı Yardım Başvurusu

İstanbul Belediyesi’nin yürüttüğü “Genç Üniversiteliler” bursuna başvurmak isteyen gençler; Talepleri için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

Başvuruları kabul edilirse mali yardım alabilirler.

Aldıkları yardımlar sayesinde ulaşım, kalem, kitap, defter vb. temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilirler.

Fakir veya düşük gelirli ailelerden gelen önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri veya yüksek lisans öğrencileri nakit yardımından yararlanabilir.

Öğrenciler ayrıca başvuruları hakkında bilgi almak için ALO153 Beyaz Masa’yı arayabilir.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Adresi

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nerededir sorusunun cevabı için Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirnekapı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün hemen yanındadır. Beylerbeyi Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne MARMARAY’a veya M1A, M1B metrosuna binebilirsiniz.

Minibüsle gitmek isterseniz A-15, B-46 minibüslerinden birine binmeniz gerekiyor.

Adres:

Topçular, Sıradağlar, 34055 Eyüp/Eyüpultan/İstanbul

Bu yazımızda Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün maddi desteğini merak edenlere kısaca ışık tutmaya çalıştık.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün faydaları ve Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır hakkında bilgi vermeye çalıştım.

Ayrıca bu konuyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi siz değerli okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR;

 1. ANAOKULU DEVLET YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 2. SED YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? – TÜM DETAYLAR
 3. SED YARDIMI NEDİR? KİMLERE VERİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
 4. YENİ DOĞAN BEBEK YARDIMI PARASI NE KADAR? NASIL ALINIR? BAŞVURU FORMU
 5. GEBELİK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KİMLERE VERİLİR?
 6. SÜT PARASI BAŞVURUSU VE SÜT PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 7. E-DEVLETTEN YEŞİL KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yorum yapın