TC No İle Cenaze Yardım Parası Sorgulama Nasıl Yapılır? 2024

TC No İle Cenaze Yardım parası Sorgulama Nasıl Yapılır? 2023 SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’na tabi vefat edenin yakınlarına ödenen cenaze yardımı olarak da bilinen cenaze yardımı, ölen sigortalının cenazesinin ve cenazesinin yakınları tarafından yapılması amaçlanmaktadır.

Esas olarak vefat eden sigortalının eşine ödenen ölüm yardımı; Sadece belirli şartları yerine getiren merhumun yakınlarına verilir.

Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödenen ölüm yardımı; Vefat eden sigortalının sigorta sınıfına göre değişiklik gösterebilir.

Bu yazıda cenaze yardımı için para nedir? TC’ye cenaze yardımı talebini nasıl iletebilirim? vb. Konuyla ilgili en sık sorulan soruları yanıtlamaya ve sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

Cenaze Yardım Parası (Cenaze Ödeneği) Nedir?

Cenaze yardım parası başvuru formuPin
Cenaze yardım parası başvuru formu

Ölen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere SGK tarafından ödenen ve miktarı Aile ve İnsani Hizmetler Dairesi tarafından onaylanan takvime göre belirlenen ölüm yardımı; Bir defaya mahsus performans ödemesidir.

ölüm yardımı; Ölüm parasından farklı olarak, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere her ay düzenli olarak ödeme yapılmaz.

ölüm yardımı; Kişinin eşi yoksa eşine, çocuğu yoksa çocuklarına, annesi veya babasına öncelikle ödenir.

Anne veya babası olmayan kişilerin kardeşleri defin yardımı alabilir.

Cenazenin ailesi dışında bir kişi veya kuruluş tarafından çıkarılması halinde, cenazeyi kaldıran kurum veya kişiye ödeme yapılacaktır.

Cenaze Parası Kimlere Verilir?

SGK tarafından ödenen Cenaze Parası; Sadece vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenir.

İlk olarak, ölen kişinin eşi ölüm yardımı için başvurabilir.

Ölenin eşinin yokluğunda çocukları ödeneğe başvurabilir.

Kişinin çocuğu yoksa anne veya babasına ölüm aylığı ödenir.

anne veya babanın yokluğunda ödemeler; Ölen sigortalının kardeşlerine verilir.

Cenazenin merhumun yasal yakınları tarafından değil, başka bir kişi veya kuruluş tarafından yapılması durumunda yapılan ödemeler; Defin işlemlerini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere yöneliktir.

Ancak bu durumda gerçek veya tüzel kişiler cenazeyi kabul ettiklerini belgelerle ispatlamak zorundadırlar.

Örneğin; Cenazenin merhumun yakın bir arkadaşı tarafından kaldırılacağı durumlarda, yakın arkadaşı gerekli belgelerle birlikte cenaze ödeneğinden yararlanmak için yetkili merciye başvurabilir.

Gerekli belgelere sahip olmayanlara ödeme yapılmayacaktır.

Cenaze Yardım Parasından Kimler Yararlanabilir?

Vefat eden sigortalının yakınlarına vefat ödeneği ödeyebilmesi için vefat eden sigortalının kanunda belirtilen şartları taşıması gerekir.

Cenaze yardım parasının kime gittiğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları
 • En az 360 gün süreyle maluliyet, yaşlılık veya ölüm sigortası sırasında vefat eden sigortalı yakınları
 • Sürekli maluliyet, maluliyet veya yaşlılık aylığı alırken ölen sigortalıların yakınları

En az 360 gün yaşlılık, maluliyet veya vefat sigortası beyan edilmiş olmakla birlikte, vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere vefat ödeneği ödeyebilmesi için vefat tarihinde sigortalı olması şartı aranmaz.

Cenaze Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vefat eden sigortalının hak sahipleri, Ulusal Sosyal Güvenlik Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ölüm yardımı için başvurabilirler.

Başvurduğunuzda ölüm parası başvuru formunu yanınızda getirin.

Ölen kişinin ölüm tarihinin henüz nüfus kütüğüne işlenmediği durumlarda, hak sahibi yakınları da ölen kişinin ölüm belgesini sorumlu kurumlardan almak ve ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca, hem ölüm belgesinde hem de ölüm yardımı talep formunda merhumun ölüm tarihi belirtilmelidir.

Vefat eden sigortalının hak sahipleri vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde ölüm yardımına başvurabilirler.

5 yıllık sürenin bitiminden sonra cenaze ödeneği hakkı da sona erer. Başka bir deyişle, yararlanıcılar artık ölüm parasını talep edemezler.

Cenaze Yardım Parası Ne Kadar?

Cenaze yardımı parası-SGK Ölüm Yardımı Ne Kadar? TÜİK enflasyon verilerine göre her yıl artmaktadır.

Cenaze parasının miktarı, kişinin bağlı olduğu sigorta türüne göre de değişebilir.

2023 yılı için;

 • SSK veya Bağkur üyesi iken hayatını kaybeden kişinin yakınlarına 2054 TL
 • Emekli sandığına tabi iken vefat eden kişinin hak sahiplerine 8239 TL.

cenaze yardım parası ödeniyor.

Cenaze Yardım Parası Sorgulama

Cenaze Yardımı Başvuru Süreci; E-devlet ile bunu yapmak çok kolay.

hak sahipleri; Cenaze yardımı taleplerinizin kabul edilip edilmeyeceğini SGK’nın resmi internet sitesinden de kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda bireyler, ALO170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi numarasını arayarak yetkili kişilerden başvurularının sonuçları hakkında bilgi alabilirler.

Yararlanıcılar ayrıca başvuru koşulları, başvuruda bulunmak için gerekli belgeler ve cenaze yardımı almaya uygun olup olmadıkları hakkında bilgi almak için ALO170’i arayabilir.

TC NO ile Cenaze Yardımı Sorgulama

TC NO ve e-devlet şifreniz ile e-devlet sistemi üzerinden ölüm aylığı başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

Cenaze hibesi talep prosedürü için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama linkine tıklayarak cenaze hibesi parasının hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını görebilirsiniz.

Cenaze Ödeneği Başvuru Formu Nereden Alınır?

cenaze ödeneği başvuru e-devletPin
cenaze ödeneği başvuru e-devlet

Hak sahipleri; Başvuru sırasında ibraz etmeleri gereken Cenaze Yardımı Başvuru Formu’nu merhumun ikamet ettiği yerdeki Muhtarlıktan temin edebilirler.

Ölüm Yardımı Talep Formu, yararlanıcı tarafından doğru bir şekilde doldurulmalı ve Müvekkil tarafından onaylanıp imzalanmalıdır.

Müdür tarafından onaylanmayan ve imzalanmayan başvuru formları geçersizdir.

Cenaze Yardım Parası Kimlere Verilmez?

Cenaze yardımından yararlanamayanları şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Bakmakla yükümlü olduğu kişi vefat edenler
 • Emekli sandığından dul veya yetim aylığı alırken ölen sigortalının hak sahibi yakınları

Yukarıdaki gruba ait bireylerin ölüm yardımı alma şansı yoktur.

Cenaze Yardım Parası Hangi Bankaya Yatırılır?

Cenaze yardımı bedeli hak sahibinin Ziraat Bankası hesabına yatırılır.

Kişiler en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek cenaze işlemleri için kendilerine yatırılan parayı çekebilmektedir.

Cenaze Yardımı Parası İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Cenaze ödenekleri her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre değişmektedir. 2023 yılında TÜİK açıklamasının ardından açıklanan cenaze yardımı ödeneği 2054 TL oldu.

Cenaze yardımı talebinin cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra merhumun yakınları tarafından yapılması gerekmektedir. Vefat eden kişinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıla kadar başvuru süresi vardır. Başvuru 5 yıl içinde yapılmalıdır. 5 yıl içinde başvuru yapılmadığı takdirde hak kaybı oluşur.

Başvuru yapacak kişinin sahip olması gereken belgeler şu şekildedir:

 • Ölen kişinin ölüm belgesi.
 • Başvuru sahibinin geçerli kimliği.
 • Başvuru formu. (Başvuru formu okul müdürü tarafından onaylanmalıdır.)

Cenaze Yardım Parasına Kimler Başvuru Yapabilir?

Ölen kişinin birinci dereceden yakınları, SGK kapsamında cenaze yardımı başvurusunda bulunup cenaze yardımı alabilirler. Bu insanlar; Eş, çocuklar, anne veya baba, kardeşler veya öleni taşıyan kişiler. Adayların başvurularını yukarıda belirtilen sırayla yapmaları gerekmektedir. Örneğin, ölen kişinin eşi artık hayatta değilse çocukları başvurabilir. Eşi ve çocukları hayatta değil ise annesi veya babası başvurabilir.

Cenaze Yardım Parası Hangi Bankaya Yatar?

SGK çerçevesindeki başvurular belli bir süre incelenir. Doğrulama sürecini e-devlet portalı üzerinden takip edebilirsiniz. Ölüm parası onaylanırsa, başvuruyu gönderirken verilen iletişim bilgileri kullanılarak başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir.

Onaylanan başvurular için fonlar Ziraat Bankası’na yatırılır. Cenaze yardımı, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın 8’i ile 14’ü arasında vefat eden kişinin (başvuranın) Ziraat Bankası hesabına yatırılır. Hesaba yatırılan para en yakın şubeden veya Ziraat Bankası ATM’sinden çekilebilir.

SGK Ölüm Parası Başvurusu Telefon Numarası

SGK Ölüm Yardımı başvurusu, başvuruda ihtiyaç duyacağınız belgeler ve cenaze yardımına hak kazanıp kazanamayacağınızı öğrenmek için ALO170 Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi numarasını arayabilirsiniz.

Ölüm Parası Yardımı Nasıl Alınır?

Daha önce de belirtildiği gibi, vefat edenlerin hak sahiplerinin ölüm yardımı alabilmesi için ölümün nüfus kütüğüne kaydedilmesi gerekir.

Vefatın henüz nüfus kütüğüne işlenmediği durumlarda, hak sahiplerinin önce ölüm belgesi almaları ve ardından ölüm yardımı başvurusunda bulunmaları gerekir.

SGK; Hak sahiplerinin ibraz ettikleri belgeleri detaylı bir şekilde inceledikten sonra cenaze yardımı hak sahiplerini belirler.

Daha sonra başvuruları kabul edilen kişilerin cenaze yardımı tutarı Ziraat Bankası hesaplarına yatırılır.

Başvuruların sonuçlanması ortalama bir ay sürse de daha uzun da sürebilmektedir.

Ölüm Belgesi Nereden Alınır?

cenaze-yardimi-sorgulamaPin
Cenaze Yardımı Sorgulama

Yukarıda da belirtildiği gibi, ölümün nüfus kütüğüne kaydedilmediği durumlarda, hak sahiplerinin ölüm yardımı talep edebilmeleri için bir ölüm belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Cenazeler ancak ölüm belgesi ile kılınabilir.

Ölüm belgesinin nereden alınabileceği, ölümün nerede ve nasıl meydana geldiğine bağlıdır.

Evde ölüm durumunda, ölen kişinin ölüm belgesi almak için önce doktora götürülmesi gerekir.

ölüm sertifikası; Doktor tarafından kapsamlı bir muayeneden sonra merhumun yakınlarına teslim edilir.

Doktor tarafından kapsamlı bir muayeneden sonra ölümün doğal olmayan bir şekilde meydana geldiği belirlenirse, doktor; adli mercilere vefatını bildirmeden ölüm belgesini hak sahiplerine teslim etmeyen.

Ölüm belgesini kimlerin düzenleyebileceğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Cenazenin yakınları tarafından resmi sağlık kuruluşuna götürülmesi veya sağlık kuruluşunda ölüm meydana gelmesi halinde, ölüm belgesi sağlık kuruluşu tarafından düzenlenip tesis müdürü veya başhekim tarafından onaylandıktan sonra düzenlenir.
 • Özel bir hastanede ve hastalık sonucu ölüm meydana gelirse, tedaviyi yapan doktor tarafından bir ölüm belgesi düzenlenir. Bu ölüm belgesi daha sonra toplum doktoru tarafından veya toplum doktoru yoksa toplum sağlık merkezindeki doktor veya pratisyen hekim tarafından tasdik edilmelidir.
 • Ölüm resmi veya özel sağlık kuruluşları dışında bir yerde gerçekleşmiş ise belge; Belediye doktoru, belediye sağlık ocağı doktoru veya defin yerinde pratisyen hekim tarafından verilir. Bu kişiler yoksa, belge “ölüm belgesini veren kişi” tarafından düzenlenir.
 • Ölüm belgesi düzenleyen makamın bulunmadığı yerlerde veya makama ulaşmasının uzun sürdüğü durumlarda ölüm belgesi jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından düzenlenir.
 • ölüm çalışma saatleri dışında gerçekleşmişse ölüm belgesi; Vardiya sistemine göre toplum hekimi, toplum sağlık ocağı hekimi veya aile hekimi tarafından verilir. Belge 112 acil servis görevlileri tarafından da düzenlenebilir.
 • Sel, deprem vb. Madenlerde veya ulaşım araçlarında meydana gelen doğal afetler veya toplu ölümler için önce valiler veya kaymakamlarca izin verilenler; Ölen insanları teşhis ederler. Ölen kişinin kimlik bilgilerini ölüm belgesi düzenlenmesi için Nüfus Müdürlüğü’ne iletirler.
 • Yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının ölüm belgeleri yabancı temsilciliklere verilmektedir.

Ölüm Belgesi; Ölen kişinin nüfus kütüğüne işlenmesinden yıllar sonra dahi kişiler, ölen kişinin bağlı olduğu nüfus dairesinden ölüm belgesi alabilmektedir.

Alınan belge sayesinde ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde cenaze yardımına başvurabilirler.

Ölüm Belgesi E-Devletten Alınır mı?

Ölüm belgesi almayı düşünen hak sahipleri de bu belgeyi e-devlet veya internet üzerinden başka bir platform üzerinden alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyorlar.

Bu belge e-devlet veya başka herhangi bir internet sitesinden temin edilemez.

Bu yazımızda cenaze yardımı başvuru ve sorgulama süreci ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalıştık.

Ayrıca cenaze yardımı aldıysanız veya almayı düşünüyorsanız; Bu konudaki tüm soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi siz değerli okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR;

 1. KÖMÜR YARDIMI NE ZAMAN DAĞITILACAK? PARASI NE KADAR?
 2. ENGELLİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
 3. EDİRNE KAPI SOSYAL HİZMETLER YARDIM BAŞVURUSU VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 4. ANAOKULU DEVLET YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 5. SED YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? – TÜM DETAYLAR
 6. SED YARDIMI NEDİR? KİMLERE VERİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
 7. YENİ DOĞAN BEBEK YARDIMI PARASI NE KADAR? NASIL ALINIR? BAŞVURU FORMU
Yorum yapın