SED Yardım Başvurusu Sorgulama Nasıl Yapılır? – 2024

SED Yardım Başvurusu Sorgulama

SED Yardım Başvurusu Sorgulama Nasıl Yapılır? SED okul yardımı (başvuru ve talep) Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın SED yardımı ile çocuklarının asgari ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken kişiler için aileleri veya aileleri tarafından çocuklara daha iyi bakılması sağlanmaktadır. akraba.

sosyal ve ekonomik destek hizmeti; Bir, birkaç kez veya ayda bir olabilir. KVG’nin nakit faydaları şeklinde faydaları; Her ay için çocuğa bakan ebeveyn veya yakının PTT hesabına yatırılır.

2022’deki son zamla birlikte SED çocuk yardımı kapsamında aylık 1611 TL ödenecek.

Bu yazıda kısaca SED Yardımı nedir? SED yardımına nasıl başvurulur? vb. Konuyla ilgili en sık sorulan soruları yanıtlamaya ve sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

SED Yardımı Nedir?

sosyal ve ekonomik destek hizmeti; En geniş tanımıyla, Aile ve İnsani Hizmetler Dairesi’nin bakımında olan veya olması beklenen ve maddi yardım yapılmadığı takdirde muhtaç hale gelen çocuklara yapılan mali yardımdır.

Çocuklarının bakımında maddi zorluk yaşayan aileler bu yardıma başvurabilirler.

Düzenli SED desteği; Ailenin ekonomik durumu düzelene veya çocuk kendi başının çaresine bakabilecek duruma gelene kadar sürer.

SED desteği kapsamında çocuklara yönelik psikososyal destek ve maddi destek sağlanmaktadır.

SED desteği; Kendi içinde geçici ve geçici SED yardımı olarak iki sınıfa ayrılır.

Geçici SED Yardımı yılda birkaç kez sağlanırken, Sözleşme süresi boyunca her ay için Geçici SED Yardımı sağlanır.

Mali yardımın sınırlı veya geçici olması, başvuru sahibinin ihtiyacına ve ekonomik durumuna bağlıdır.

Gerçekten fakir ve muhtaç ailelerin çocukları için SED desteği; her ay için gerçekleşir.

SED yardımı kapsamında sunulan psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri, okul çağındaki çocukların günlük eğitim ve aile ilişkilerindeki sorunları daha kolay çözmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda çocukların ev içi sorunlarını çözmelerine, aile ve çevreleriyle uyum içinde olmalarına, kriz anında ortaya çıkan sorunları kolayca aşmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

süreli SED desteği; bir yıllık sözleşme süresince her ay gerçekleştirilir. 1 yıllık sürenin bitiminden sonra ailenin ihtiyacı bitmezse ve çocuk kendi kendine yetemezse, yardım yeni bir sözleşme ile 2 yıl daha uzatılabilir.

2 yıllık sürenin sona ermesinden sonra, SED desteği her seferinde iki yıl daha uzatılabilir.

YouTube video

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED finansmanı için yalnızca belirli uygunluk gereksinimlerini karşılayanlar başvurabilir.

SED desteğinden kimlerin yararlanabileceğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Hakkında mahkeme kararı olan ve bu nedenle sosyal hizmet kurumlarında bakılan çocuklar, SED yardımından maddi destek almaları halinde aileleri veya yakınları tarafından bakılabilir.
 • Henüz bakım yönergesi çıkarılmamış, SED yardımı olmadan muhtaç ve yoksulluk içinde olan, ancak maddi desteğe rağmen aileleri ve yakınları tarafından bakılabilen çocuklar
 • Koruyucu aile yanında veya sosyal hizmet kurumlarında kalan, ancak yaş sınırına ulaşmış ve bu nedenle sosyal hizmet kurumlarından veya koruyucu ailelerinden ayrılan koruyucu aileden serbest bırakılanlardan, mesleki ve mesleki eğitim kurslarına devam eden veya işsiz veya mesleksiz olanlar Maddi olarak desteklenmemesine rağmen muhtaç ve fakir hale gelen çocuklar
 • Deprem, yangın, sel gibi olağanüstü bir afet veya kaza nedeniyle kendilerine ve çocuklarına bakamayacak durumda olan anne babaların çocukları
 • Ameliyat gerektiren hayatı tehdit eden bir duruma maruz kalan veya ölen ebeveynlerin çocukları
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; yukarıda belirtilen çocuklara düzenli SED yardımı sağlayabilmektedir.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımı SORGULAMAPin
SED yardımı SORGULAMA

SED desteklerinden yararlanmak isteyenler; Başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezleri Müdürlüklerine şahsen yapabilirler.

Yardım başvurusunda bulunan kişiler, başvuru sırasında talep ettikleri belgeleri yanlarında götürmeyi unutmamalıdırlar.

Başvurular dilekçe ile de yapılabilir. Bu dilekçede başvuru sahibinin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

SED yardım talepleri de e-devlet platformu üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

SED desteğine e-devlet üzerinden başvurmak isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr linkine tıklayarak başvuru formunda sorulan tüm soruları eksiksiz cevaplamaları gerekmektedir.

E-devlet üzerinden yapılan SED yardımcı başvuruları ön başvuru olarak kabul edilir.

Ön teklifi kabul edilenlerin, itiraz anında gerekli belgelerle birlikte tesiste bulunmaları gerekir.

SED Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

sed yardımı e-devletPin
sed yardımı e-devlet

SED yardımı başvuru detayları ve ön başvurunuzu yapmak için Aile ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı sosyal destek hatları ALO183 veya ALO144’ü arayabilirsiniz.

Alternatif olarak, başvurmak istediğiniz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü arayabilir; Başvuru koşullarını, başvuru için sizden istenen belgeleri ve daha fazlasını yetkili kişilerden öğrenebilirsiniz.

SED Yardımı Başvuru Şartları

Daha önce de belirtildiği gibi, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı yalnızca belirli başvuru koşullarını karşılayan kişileri desteklemektedir.

SED yardımı, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için aile veya çocuğa bakan sevilen kişi tarafından alınmalıdır.

Yani insanların PTT hesaplarına her ay yatırılan 1611 TL yardım fonu, çocuğun eğitim, yemek, giyecek vb. giderlerini karşılayacak. temel ihtiyaçlar için harcanmalıdır.

Aksi takdirde, normal KVG yardımı kesilecektir.

SED başvuru şartlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Yoksulluk sınırının altında yaşayan aile
 • SED başvuru değerlendirmesinin gerekliliklerini karşılamak için
 • SED başvuruları Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kapsamlı araştırma ve incelemelerin ardından başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçları açıklanacaktır.

SED Başvurusu için Gerekli Belgeler

SIA yardım arayanlardan istenen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • SED Yardımı Talep Formu/Dilekçe
 • Öğrenci kimlik kartı ve fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrenciler için SAĞLIK Raporu
 • Öğrencinin İş Kur veya mesleki kurslara başvurduğunu belgeler

Öğrencilerden yukarıdaki belgelere ek belgeler de sunmaları istenebilir. Yani öğrencinin özel durumuna göre bazı ek belgeler istenebilir.

Göndermeniz gereken belgelerin tam listesi için ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek’i arayabilirsiniz.

SED Yardımı Başvuru Formu

PTT sosyal yardım SORGULAMAPin
PTT sosyal yardım SORGULAMA

SED fonuna başvuran öğrencilerin, şahsen veya e-devlet üzerinden ilgili kuruma ilettikleri hibe başvuruları için başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Bu formda öğrencilere aylık giderleri, aylık hane geliri, iletişim ve adres bilgileri, öğrencilik durumu gibi sorular sorulur.

Olumlu bir başvuruda bulunmak isteyenlerin bu formdaki tüm soruları doğru yanıtlaması gerekmektedir.

KVG yardımına ihtiyacı olmadığı halde ihtiyaç sahibi olduğunu ve SED yardımı almaya hak kazandığını beyan eden kişiler; Bir süre yardım aldıktan sonra, sorumlu kurum tarafından yardıma muhtaç olmadığı kanaatine varılırsa kovuşturmaya gidiliyor.

Bu kişiler, aldıkları tüm SED yardım parasını cari faizi ile ilgili kuruma geri ödemek zorundadır.

Ödemezsen mahkemeye gidersin.

SED hibe başvurusu sonuçları adayın telefon numarasına iletileceğinden, başvuru sahibi güncel iletişim bilgilerini formda vermeyi ihmal etmemelidir.

2023 SED Yardımı Ne Kadar?

SED sübvansiyonları her yıl memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak artmaktadır. SED ödemeleri Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen katsayılara göre yapılır.

Son zamla birlikte SED desteğinden lise ve üniversite öğrencilerine ayda 2.852 TL, ortaokul öğrencilerine ayda 2.535,38 TL, ilkokul öğrencilerine ayda 2.376,92 TL destek veriliyordu.

Ocak 2023‘te memur ve emekli aylıklarındaki artış oranı yüzde 30 oldu. Bu durumda okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL , üniversite öğrencilerine aylık 3.708 TL, ortaokul öğrencilerine aylık 3.295,99 TL ve ilkokul öğrencilerine aylık 3.090 TL yeni ödeme yapılacak.

SED Yardımı Kimlere Verilir?

SED desteği; İlkokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmektedir. Öğrenciye bakmakla yükümlü aile veya akrabaların yoksulluk sınırının altında yaşaması gerekir.

Bu, kişi başına aylık net geliri mevcut asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelerin SED fonuna başvurabileceği anlamına gelir.

Mahkeme kararı ile bakıma alınanlar, maddi yardım almasalar dahi bakıma muhtaç olanlar; SED yardımı alabilirsiniz.

SED Yardımı Kaç Çocuğa Verilir?

Aynı aileden en fazla 2 çocuk için SED desteği sağlanmaktadır. Ancak mahkeme kararıyla koruma altına alınan, yani sosyal kurumlarda veya koruyucu aile yanında kalan kişilerin sayısı sınırlı değildir.

Bu durumda, aynı haneden ikiden fazla çocuğa SED fonu verilebilir.

SED Yardımı Başvuru Sorgulama

SED yardımcı başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler; Başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/ashb-social-ekonomik-destek-sorgu linkinden öğrenebilirsiniz.

Başvurular genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır, ancak sonuçların açıklanması birkaç ayı bulabilir.

Başvuru sahipleri ALO183 veya ALO144 sosyal destek hattını arayarak da başvurularının sonuçlarını öğrenebilirler.

Alternatif olarak, başvurunuzun sonucunu bölge müdürlüğüne veya sosyal müdürlüğe telefonla veya bu kurumlara şahsen başvurabilirsiniz.

SED Yardımı Her Ay mı Yatıyor?

Dönemsel SED yardımları her ay hak sahibinin PTT hesabına yatırılır. Yararlanıcılar, çocuğun bakımından sorumlu anne, baba veya akraba olabilir.

Geçici SED yardımları, kişinin PTT hesabına yılda birkaç kez ödenir.

SED Yardımı Ne Zaman Yatacak 2023?

SED-YARDIM başvurusunun sonuçları genellikle birkaç hafta içinde açıklanır. Başvuru sonuçları adayların telefon numaralarına SMS ile gönderilir.

Ödemeler; Ortalama olarak, başvurular sonuçların açıklanmasından sonraki 15 gün içinde yapılır.

SED Yardımı Ayın Kaçında Yatıyor?

SED yardım ödemeleri; Her ayın ilk iki haftası hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılır.

Hak sahipleri PTT şubelerine giderek hesaplarına yatırılan katkı payını çekebilirler.

SED Yardımı Kaç Günde Belli Olur?

SED yardımı taleplerinin sonuçları genellikle birkaç hafta içinde açıklanır. Bazen birkaç aya kadar sürebilir.

SED Yardımı Değerlendirmeye Alındı Ne Demek?

E-devlet üzerinden SED YARDIMI başvurusunda bulunan adaylar, başvurularının sonucunu sorgulamak istediklerinde “SED fonu değerlendirilmiştir” uyarısı ile karşılaşabilirler.

Bu açıklama, adayların başvurularının başvuran kurum tarafından değerlendirildiğini, yani sonuçların henüz açıklanmadığını göstermektedir.

Bu beyanla karşılaşan kişilerin başvurularının sonuçlarını öğrenmek için düzenli olarak e-devlet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

SED Yardımı Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

SED yardımı ilkokul, lise, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanabilir.

Yani eğitim hayatına devam eden tüm çocuklara maddi destek verilebilmektedir.

AIDS; 1 yıllık sözleşme süresi boyunca geçerlidir. 1 yıllık sürenin sonunda çocuğun maddi yardıma ihtiyacı devam ediyorsa, çocuğa 2 yıl süreyle yeniden yardım yapılır.

Sözleşmeli destek süresi 2 yıl daha uzatılır.

Kısacası SED yardımı ödemelerinde herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

SED Yardımı Nasıl Alınır?

sed-okul-yardim-parasiPin
SED okul yardım parası

SED yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Bu yardım öncelikle çocukların eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yardım, çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerini ve maddi sıkıntılar nedeniyle geride kalmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Bu nedenle çocuğun eğitim giderleri, sağlık, giyim, yemek vb. giderleri için ödenek sağlanmalıdır. amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

SED hibe başvuruları başvuran kurum tarafından değerlendirilirken başvuru sahibi tarafından doldurulan başvuru formu ve sunulan destekleyici belgelerin geçerliliği ve doğruluğu incelenir.

Gerekirse başvuru sahibinin ev adresine araştırma komisyonu gönderilebilir.

Bu komisyon; Öğrencinin sosyoekonomik durumuna ilişkin bir rapor hazırladıktan sonra raporu kuruma teslim eder.

Bu rapor incelendikten sonra SED desteği almaya hak kazanan çocuklar belirlenecektir.

Başvuruların değerlendirilmesinde ailenin gelir durumu, ailenin sağlık durumu, ailenin eğitim harcamaları, ailenin diğer kurumlardan aldığı yardımlar vb. kriterler de dikkate alınır.

SED yardımı alan çocuklar, il müdürlüklerinde veya sosyal hizmetler dairelerinde psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolojik danışman veya psikolojik danışman olarak çalışan personel tarafından 3 ay süreyle muayene edilir.

Yapılan inceleme sonucunda kişinin SED yardımı almamasına neden olabilecek bir durum olduğu tespit edilirse ödemeler durdurulur.

SED Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

SED desteği; Ailenin sıkıntıları geçene ve çocuk kendi başının çaresine bakabilecek duruma gelene kadar devam eder.

Ancak bazı durumlarda çocuklara yönelik SED desteği kesilebilir.

KVG yardımının kesilmesine neden olan en önemli faktörleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Aile ihtiyacının sonu
Çocuk eğitimini tamamlar ve sigortalı işe girer.
Bakım altındaki çocuğun ölümü
PTT hesabına parası yatırılan hak sahibinin ölümü
Şehirler arası ikamet değişikliği
Ailenin veya çocuğun ihtiyacı sona ererse veya çocuk ölürse yardım süresiz olarak kesilir.

Yararlanıcının ölümü halinde, çocuğun yakınları yardım aldıkları kuruma durumu bildirmekle yükümlüdürler.

Öğrencinin habersiz uluslararası yer değiştirmelerde SED yardımı alabilmesi için başvurunun yenilenmesi gerekir.

Şehir içinde ev taşırsanız, SED yardımı kesintiye uğramaz.

Pek çok kişinin karşılaştığı sorunlardan biri olan sed yardım kesintisi nedeniyle sed yardım neden kesintiye uğradı? yazımızı okuyabilirsiniz.

PTT SED Yardımı Sorgulama

Hak sahipleri; SED yardım ödemelerinin PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağını E-Devlet PTT üzerinden oluşturulan Kurum Ödeme Sorgulama Sayfasında görebilirler.

Bu noktada hak sahiplerinin https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemesi-sorgulama linkine tıklamaları gerekmektedir.

SED Yardımı Haczedilebilir mi?

SED yardımı hiçbir şekilde dışlanamaz. Aynı zamanda bu para devredilemez veya devredilemez.

Banka tarafından işlem başlatılması durumunda hak sahipleri, 2828 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine istinaden haciz işleminin iptali için yetkili kuruma başvuruda bulunabilirler.

Bu yazımızda SED desteğini merak edenlere kısaca ışık tutmaya çalıştık.

Siz de SED desteği alıyorsanız veya başvurmayı düşünüyorsanız; Bu konuyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi siz değerli okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR;

 1. MUHTAÇ AYLIĞI E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU FORMU
 2. KARŞILIKSIZ BORÇ PARA VEREN HAYIRSEVERLER KİMLERDİR? NASIL ULAŞILIR?
 3. İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU FORMU
 4. SGK ŞAHIS ÖDEMELERİ NEDİR? ŞAHIS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
 5. NAKDİ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? NAKDİ YARDIM BAŞVURU FORMU
 6. İBB SOSYAL YARDIM KARTI NASIL ALINIR?SOSYAL KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 7. E-DEVLET ÜZERİNDEN KURBAN BAYRAMI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yorum yapın