Çocuk Aşı Parası Ne Kadar? Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? 2024

Çocuk Aşı Parası Ne Kadar? Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ülkemizin muhtaç ve zor durumdaki vatandaşları, yoksul anne babaları için yaptığı yardımlardan biri olan aşı parası ile; çocuklarının sağlıklarını düzenli olarak kontrol ettirebilirler.

Belirli aylarda çocukları için anne babaların hesaplarına yatırılan aşı parası sayesinde; Aşılanabilirler yani çeşitli hastalıklara karşı korunabilirler.

“Şartlı Sağlık Yardımı” kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aşı yardımı; Sadece belirli şartları taşıyan anne veya babalara yapılır.

Bu yazımızda kısaca aşı parası nasıl alınır? aşı ücreti ne kadar vb. Konuyla ilgili en çok sorulan soruları yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

Aşı Parası Nedir?

YouTube video

Halk arasında aşı yardımı olarak bilinen yardım fonları; Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından “şartlı sağlık yardımı” olarak adlandırılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bu çocukların anne veya babalarının hesabına yoksul ailelerin 0-6 yaş arasındaki çocuklarının düzenli olarak kontrollerini ve aşılarını yaptırabilmelerini sağlamak için koyduğu paraya aşı parası denir.

Bu, çocukların ilköğretime başlamadan önce aşılanmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca çocuklara yapılan aşılarla bulaşıcı hastalıkların ilkokul çağındaki çocuklar arasında yayılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Aşı Parası Ne Kadar 2023?

2023 yılı için kız veya erkek çocuklara aylık 45 TL aşı ücreti ödenmektedir.

Aileler; Çocukları 6 yaşına gelene kadar aşı yardımı alabilirler.

Dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebek; 6 yıl b yani 72 ay ailelerine ödenen aşı parası sayesinde önemli hastalıklardan korunuyorlar.

Aşılama yardımı; Hem erkekler hem de kızlar için yapılır.

Aşı Parası Nasıl Alınır?

Aşı ödeneği, yani şartlı sağlık yardımları; Ülkemizde sadece ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ödenmektedir.

Yani sosyal güvencesi olmayan, SGK’lı bir işte çalışmayan ve tapulu taşınmazı olmayan kişiler; Çocukları için şartlı tıbbi yardıma başvurabilir ve aşı yardımı alabilirler.

Aşı Ödemeleri; Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü için vatandaşların ikamet ettikleri yerdeki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na giderek şartlı sağlık yardımı başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.

Aşı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

muhtaç aileler; Yukarıda da belirtildiği gibi 0-6 yaş arası çocukları için alabilecekleri aşı parası için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilirler.

Vakıf senedi olmayan, yani hiç sosyal yardım almamış olanların, okul müdürüne başvururken alabilecekleri yoksulluk belgesini yanlarında götürmeleri gerekir.

Muhtaç ebeveynler; Vakıftan diğer hibelere de başvurabilirsiniz.

Vatandaşlar; Ayrıca aşı parası için e-devlet üzerinden başvuru yapıp yapamayacaklarını merak ediyorlar.

Maalesef e-devlet üzerinden şartlı sağlık yardımına başvurmak henüz mümkün değil.

Aşı Parası Başvurusu E-Devlet

Çocuklar için aşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Aşı hizmetlerine e-devlet üzerinden başvurmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

asi-parasiPin
Çocuk Aşı Parası

Aşı Parası Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Aşı Parası; İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlardan biri olduğu için vatandaşlar ALO183 Sosyal Destek Hattını arayarak başvuru için gerekli tüm şartları öğrenebiliyor.

Aşı Parası (Şartlı Sağlık Yardımı) Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Aşı avantajından yararlanabilecek olanları şu şekilde özetleyebiliriz:

Hane halkı için sosyal güvence eksikliği:

Çocuğunuz için aşı parası almak istiyorsanız, sosyal sigortanızın, yani SGK kaydınızın olmaması gerekir.

Kendileri için tapu kaydı bulunan kişiler bu yardıma başvuramazlar.

Ailede tek SGK çalışanı varsa o aileye maaş ödenmez.

Çocukları düzenli kontrollere götürmek:
çocuklarını düzenli kontrollere götürmeyen ve düzenli aşı yaptırmayan aileler; bir sonraki aşı yardımından yararlanamayabilirler.

6 yaşından küçük çocuklar:
aşılama yardımı; 0-6 yaş arası çocuklar için yapılır. 6 yaşını doldurmuş kişiler artık bu yardımı alamazlar.

Çocukları ilköğretime başlayan ve çocuklarının daha önceki aşılarını ve sağlık kontrollerini yaptıran aileler, şartlı sağlık yardımı kapsamında diğer yardımları almaya devam etmektedir.

Yardım başvurusunun Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylanması:
Aşı hizmeti talebinde bulunan kişilerin ibraz ettikleri belgeler ve başvuru formunda doldurdukları bilgiler; Mütevelli Heyeti tarafından detaylı olarak incelenir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ilk defa yardım istemek için gidenlerin evlerine inceleme komisyonu gönderiliyor.

Kurul; Başvuru sahibi, Komisyon tarafından sunulan raporda, ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin verilen bilgileri inceler.

Sonunda ihtiyacı olan insanlara aşı yardımı yapmaya karar verir.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ebeveynler; Çocukları için aşı başvurusunda bulunun.

Aşı Parası Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru yaparken velilerden istenen belgeleri kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

 • TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İkamet belgesi
 • Doğum belgesi kanıtı
 • Yeni doğanlar için nüfus cüzdanı ve doğum belgesi
 • Kiracılar için kira sözleşmesi
 • Gelir belgesi
 • İşsizlerin SGK’dan alması gereken işsiz olduğuna dair belge
 • Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi
 • Başvuru dilekçesi veya formu

Başvuru sahiplerinden ayrıca özel durumlarına göre ek belgeler sunmaları istenebilir.

Örneğin; Ölen dul kadınlar, eşlerinin ölüm belgesini SYDV’ye getirmek zorundadır.

Daha önce SYDV’ye kayıtlı olmayan kişiler; Yukarıda belirtilen belgeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurunuzu yapabilirsiniz.

Aşı Parası Başvuru Formu

Daha önce bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kaydı olmayan kişilerin şartlı sağlık yardımı başvurusunda bulunabilmeleri için öncelikle “Hanehalkı Başvuru Kayıt Formu”nu doldurmaları gerekmektedir.

Eğitim ve Sağlık Hakkı Sahipleri Arasında Soruşturma Talebi ve Şartlı Sözleşme; Vatandaşların doldurması gereken başka formlar da var.

Yani vatandaşların doldurması gereken 3 farklı form bulunuyor.

Aşı Parası Ne Zaman Verilecek?

Aşı parası başvuruları; Kural olarak, bu ortalama bir ay içinde sonuçlanır.

Yardım fonlarından yararlanmaya hak kazanan kişiler SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Sonra yardım parası; annenin PTT hesabına yatırılır.

Aşı Parası Sorgulama

Çocuklar için aşı ücreti talep prosedürü e-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Aşı ücreti talebi https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklayarak giriş yapmanızı gerektirmektedir.

Çocuk Aşı Parası Ne Zaman Yatar 2023?

Aşı ücretleri, başvuranın TC kimlik numarasının son hanesine göre ayın 24’ü ile 28’i arasında yatırılır.

Ailelere şartlı sağlık yardımları her ay, iki ayda bir ise Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında ödenmektedir.

şartlı sağlık hizmetleri; Son rakamı 0 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 4 olanlar ayın 26’sında, 6 olanlar ayın 27’sinde, ve 8 olanlar için ayın 28’i.

Aşı Parası Nereye Yatırılır?

Aşılama yani şartlı sağlık hizmetleri; annenin PTT hesabına yatırılır.

Anne parayı alamıyorsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na haber verilmesi halinde baba aşı parasını alabilir.

Bebek Aşı Parası Nedir 2023?

2023 yılı için yeni doğan annelerin hesabına 58 TL yatırılacaktır.

0-6 yaş arası tüm çocuklar kız-erkek fark etmeksizin 58 TL alıyor.

Aşı Parası Kaç Ayda Bir Verilir

Aşı yardımı, 0-6 yaş arası çocukların aşılanmasını destekleyen şartlı sağlık yardımlarından biridir. Çocuklara 6 yaşına kadar aşı ücreti ödenir. Aşı ödeneği her yıl Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında ödenir. Aşı parası 2 ayda bir, 72 aylık olana kadar (6 yaş) her ay ödenir.

Aşı Parası İçin Hangi Numara Aranır?

ALO 144’ü aşı yardımı için arayabilir ve aşının faydaları ile ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Şartlı Sağlık Yardımı(Aşı Parası) Ödemesi Hangi Hallerde Kesilir?

asi-parasi-ne-kadarPin
Aşı Parası Ne Kadar

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aracılığıyla Şartlı Sağlık Hizmetleri; bazı durumlarda kesilir.

Bu durumları kısaca şöyle açıklayabiliriz:

 • Ebeveynlerin çocuğun sağlık muayenelerini Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarihlerde yaptırmaması
 • 72 ayını dolduran çocuk
 • Ailenin yardım aldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber verilmeksizin ikametgah adresinin değiştirilmesi.
 • Ailenin ihtiyacının ortadan kalktığı veya ailenin bu durumu vakfa bildirdiği vakıf mütevelli heyetince belirlenir.
 • Çocuğun ölümü
 • Başvuran anne veya babanın ölümü
 • Başvuru sırasında imzalanan sözleşme ihlallerinin tespiti

Çocuk ölürse aşı ücreti süresiz olarak kesilir.

Başvuru sahibinin ölümü halinde sağ kalan eşin bu durumu Vakıf’a bildirmesi gerekir. Hayatta kalan eş, çocukları için aşı yardımı almaya devam edebilir.

Şartlı sağlık yardımına başvurabilecek durumda olan, yani kendisinin ve eşinin düzenli bir geliri ve işi olmayan anneler; Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanan şartlı gebelik ve şartlı doğum yardımlarına da başvurabilirsiniz.

Annenin şartlı doğum yardımına hak kazanabilmesi için hamilelik döneminde bu yardıma başvurması gerekir.

Başvurusu uygun görülen anne adayları, düzenli sağlık taramaları yaptırmaları halinde şartlı gebelik yardımı alabilirler.

Şartlı gebelik yardımı kapsamında anne adaylarına 9 aylık gebeliklerinde aylık 45 TL yardım yapılıyor.

Hastanede doğum yapan kadınlar bir defaya mahsus 100 TL’lik şartlı kadın doğum hizmeti alabiliyor.

Doğum sonrası anneler için iki defa 45 TL olmak üzere toplam 90 TL ödeme yapılmaktadır.

Yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi annelerin şartlı doğum yardımı alabilmeleri için anne veya babanın çocuğunun doğum belgesini hastanede doğum yaptıktan sonra ikamet ettikleri yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şartlı sağlık desteği alan ebeveynler, çocukları 6 yaşına gelip ilkokula başladıklarında şartlı eğitim desteğine başvurabilirler.

Bu yazımızda aşı parası ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalıştık.

Ayrıca bu konuyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi siz değerli okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR;

 1. YENİ DOĞAN BEBEK YARDIMI PARASI NE KADAR? NASIL ALINIR? BAŞVURU FORMU
 2. KÖMÜR YARDIMI NE ZAMAN DAĞITILACAK? PARASI NE KADAR?
 3. EDİRNE KAPI SOSYAL HİZMETLER YARDIM BAŞVURUSU VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 4. ANAOKULU DEVLET YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 5. SED YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? – TÜM DETAYLAR
 6. ENGELLİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
 7. TC NO İLE CENAZE YARDIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yorum yapın